zaterdag 31 maart 2012

Het Washingtondecreet - Jussi Adler-Olsen

Flaptekst:
Bij een brute moordaanslag op de avond van de presidentsverkiezingen komt de vrouw van de Democratische kandidaat en uiteindelijke winnaar Bruce Jansen om het leven. De verbitterde nieuwe president vaardigt kort na zijn aantreden een decreet uit om rust en orde in de Verenigde Staten te herstellen. Doggie Rogers, medewerkster van Jansen, is getuige van de maatschappelijke woede die ontstaat als de Amerikanen beseffen wat er aan de hand is: de grenzen worden gesloten, de avondklok wordt ingevoerd en het land staat binnen de kortste keren op de rand van een burgeroorlog. Bovendien wordt Doggies vader ter dood veroordeeld omdat iedereen hem ziet als de man achter de moordaanslag.
Doggie voelt zich machteloos. Zij heeft redenen om aan te nemen dat haar vader onschuldig is en is vastberaden op zoek te gaan naar de waarheid. Met een groep geestverwanten besluit ze een poging te doen het complot te ontrafelen.

Het Washingtondecreet - Jussi Adler-Olsen
Publicatiedatum: 2012
Originele titel: Washington dekretet (2006)
Vertaling: Kor de Vries
Uitgeverij: Prometheus
ISBN: 90-446-1819-9 / 653 p.

BOB-score  3/5

Less is more
Bij een televisiequiz komen er drie winnaars uit de bus: Rosalie Lee, sheriff T. Perkins en de jonge Dorothy Curtis die gewoonlijk door het leven gaat als Doggie. De prijs is een rondreis door China samen met gouverneur Bruce Janssen en zijn vrouw Caroll. In het gevolg van Janssen zit ook de jonge Wesley Barefoot die al snel contact legt met zijn leeftijdgenote Doggie. De trip komt abrupt ten einde wanneer Caroll wordt neergestoken op een drukbevolkte markt en sterft in de armen van haar man Bruce.
Zestien jaar later is er sprake van een herhaling van zetten. Op de vooravond van zijn verkiezing tot president van de VS wordt Mimi voor de ogen van haar echtgenote Bruce Janssen neergeschoten. De moord vindt plaats in een van de luxe hotels die het eigendom zijn van Doggie's vader. De moordenaar is een van de werknemers van haar vader en al snel wordt de link gelegd.
De president die voor de tweede keer zijn vrouw verliest, trekt zich met zijn staf terug in het witte huis. Hij kondigt een aantal maatregelen af die het gebruik van vuurwapens aan banden legt en die politie en leger vrije hand geven in de strijd tegen de criminaliteit. Doggie en Wesley die beide deel uit maken van de staf van de president zien hoe Bruce Jansen met zijn rechterhand Thomas Sunderland de grondwet grotendeels naast zich neerleggen. Tegenstanders worden op een hardhandige manier overtuigd van hun ongelijk.
Doggies vader wordt ter dood veroordeeld voor de moord op Mimi Jansen en haar ongeboren kind. Hij wacht op zijn terechtstelling maar Doggie wil zo snel de strijd niet opgeven en samen met haar medeprijswinnaars Rosalie en sheriff T. Perkins gaat ze op zoek naar een oplossing terwijl de VS afstevent op een burgeroorlog. Gewapende milities vormen een coalitie en rukken op naar het witte huis, terwijl de media volledig aan banden ligt.
In 2006 schreef de succesvolle Deense schrijver Jussi Adler-Olsen, die de afgelopen periode veel lof krijgt voor zijn serie Q, zijn derde stand-alone thriller Het Washingtondecreet. In een kloeke pil van 650 pagina’s laat de schrijver zien wat er zou kunnen gebeuren als de president van de VS een aantal fundamentele rechten uit de grondwet op non-actief zet door de noodtoestand af te kondigen.
Het Washingtondecreet haalt het echter niet bij het niveau van de latere boeken over politieman Mørck. De spanningsopbouw, de humor en de goed uitgewerkte personages inclusief de gedoseerde maatschappijkritiek zijn voor zover aanwezig in dit boek te dun uitgesmeerd.
Een beproefde techniek uit de keuken om meer smaak te krijgen is het reduceren. De eindredacteur had de schrijver en lezers een groot plezier gedaan door het verhaal te laten inkoken tot de helft van het volume.  

Meer Jussi Adler-Olsen op Blue Owl Books

Geen opmerkingen:

Een reactie posten